آرامگاه خواجه ربیع مشهد

KHAJEH-RABIE.jpg

آرامگاه خواجه ربیع مشهد  مربوط به دوره صفوی است و در شهر مشهد قرار دارد.این آرامگاه در سال 1310 به شماره ثبت 142 بعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.این آرامگاه توسط شاه عباس در نیمه اول قرن هجری ساخته شده است. نام خواجه ربیع در تاریخربیع بن خثیماست.وی از اصحاب اصحاب پیغمیر اسلام و نیز از سرداران سپاه 11 علی ابن ابی طالب بوده است.او در سال های پایانی عمر ساکن شهر نوغان شده است.امام رضا (ع) هنگام  سفر به خراسان در سال های 200 تا 203 هجری قمری خواجه را زیارت کرده است.