حمام مهدی قلی بیگ مشهد

حمام مهدی قلی بیگ مشهد مربوط به دوران صفویه در مشهد در ابتدای بازار بزرگ جنب مسجد شاه قرار دارد.این بنا در تاریخ 1356/02/05 با شماره ثبت 1374 بعنوان یکی از مکان های دیدنی این شهر به ثبت رسیده است و در راسته بازار بزرگ و نزدیک به مسجد 72 تن قزرار دارد. این حمام مجموعه ای از فضا های متعدد بوده و بزرگترین و زیباترین بخش آن بخش بینه حمام با هشت ستون و تزئینات نقاشی است.این بنا وقف آستان قدس رضوی گردید و در سال 1385 شمسی مورد بازسازی قرار گرفت و به موزه مردم شناسی تغییر کاربری داد. در این موزه اشیایی نظیر در حمام های قدیمی ، انواع سماورهای ذغالی ، قندیل، ظروف مختلف، آبخوری، بخش نمایشگاه عکس قدیم و مردم شناسی به نمایش در آمده است. فیلمی در باره حمام در سال 1389 به کارگردنی علی حسن زاده ساخته شده است.مسافران تور مشهد می توانند از این مکان بازدید کنند.

hamam-mehdi-gholi.jpg