خانه حاج حسین آقا ملک مشهد

haj-hoseinkhan-malek.jpg

خانه حاج حسین آقا ملک مشهد در سال 1250 در تهران بدنیاآمده و در سال 1351 فوت می کند.حسین ملک معروف حاج حسین آقا ملک، موسس موزه و کتابخانه ملک به همراه املاک و مستقلات وقف آستان قدس رضوی در سال 1316 می باشد.

خانواده اش اصالتا تبریزی و مجتهد زاده بودند. اما پدربزرگش آقا مهدی به کسوت روحانیان درنیامد، بلکه در جنگ های ایران و روس به قشون دولتی پیوست و تا درجه سرهنگی پیش رفت. پس از جنگ به تجارت روی آورد و از امتیاز دوستی با میرزا تقی خان امیرنظام (امیرکبیر آینده) برخوردار شد. امیرنظام، پیشکار ولیعهد قاجار در آذربایجان بود و هنگامی که محمد شاه قاجار از دنیا رفت، ۱۰۰ هزار تومان از آقا مهدی قرض گرفت تا ناصرالدین میرزای ولیعهد را از تبریز به تهران بیاورد و به تخت بنشاند. آقا مهدی هم به تهران آمد و به پاس خدماتش لقب ملک التجاری گرفت. کتاب‌خانه و موزه‌ای عظیم از ایشان در سال 1288در تهران به جای مانده است.مسافران تور مشهد که به مکان های تاریخی علاقه دارند می توانند از این مکان بازدید کنند.