روستای خوش دره مشهد

روستای خوش دره مشهد در فاصله 180 کیلومتری جنوبی شهر مشهد قرار دارد.این روستا در ارتفاع 1280 متری از سطح دریا قرار دارد. از نظر موقعیت جغرافیای در عرض 35 درجه  و طول 58 درجه قرار دارد. روستای خوشدره یکی از روستاهای مه ولات شهر شادمهر است که در فاصله 30 کیلومتری تربت حیدریه قرار گرفته است. روستای خوشدره دارای جمعیتی بالغ بر 500 نفر که حدود 200 خانوار را تشکیل میدهند. مانند بیشتر روستاها مردم به کشاورزی و دامداری می پردازند. شما مسافران تور مشهد می توانید از این روستا بازدید کنید.

روستای خوش دره مشهد