مشهد در دوره خلافت اسلامی

مشهد در دوره خلافت اسلامی

tarikhmashhad.jpg

موقعیت خراسان و توس در نقشهٔ ایران در عصر خلفای عباسی، برگرفته از  کتاب تاریخ سرزمین‌های خلافت شرقی است.به گفته تاریخنویسان، هنگامی که یزدگرد سوم از برابر سپاهیان مسلمان عرب گریخت، رهسپار توس شد تا از کنارنگ توس، مرزبان خویش در آن خطه، پناه بخواهد. اما کنارنگ یزدگرد را از توس راهی مرو کرد. بعد از آن، کنارنگیان به رغم ظفر خراسان بدست اعراب، هم‌چنان نفوذ خویش را در خطهٔ توس حفظ کردند و تا پسین عصر امویان، در آن‌جا ماندند و فقط پس از یورش سرداران ابومسلم در سنه ۱۲۹ه‍.ق بود آنجا را خلاص کردند. تنها خبر شاهنامه هم آن را تأیید می‌کند، پناهنده ‌شدن یزدگرد سوم ساسانی به کنارنگ توس، پس از شکست از تازیان در سررسید خلافت عثمان است.مأمون، جانشین هارون، پس از گذشت چند سالی از خلافتش بر اثر طغیانی که علیه وی بدست علویان پدید آمد، با هدف از آن که گرایش شیعیان را به خویش جلب کند، علی بن موسی الرضا، امام هشتم شیعیان را به جانشینی نامزد کرد و به دارالخلافه‌ خود در مرو فراخواند. مأمون به همراه علی بن موسی الرضا، پس از یک سال پایدار گذاشتن در مرو، رهسپار بغداد شد. در طی مسیر در روستای نوغان، علی بن موسی الرضا، به خانهٔ امیر سناباد وارد و در آن‌ مکان مسوم شد در سنه ۲۰۲یا ۲۰۳ه‍.ق پس از سه روز درگذشت و پیکرش در باغ حمید بن قحطبه در کناره مقبرهٔ هارون، در ۱٫۵کیلومتری روستای سناباد مدفون شد. از همان زمان، این نقطه، مشهد الرضا و بعد به ‌مشهد نام گرفت.