موقعیت جغرافیای مشهد

موقعیت جغرافیای مشهد

mogheit.jpg

مشهد مرکز استان خراسان در زمینی به مساحت 328 میلومتر مربع قرار دارد.که در شمال شرق ایران و با طول جغرافیایی 56 درجه و عرض جغرافیایی 35 درجه در حوضه آبریز کشف رود بین رشته کوهه ای بینالود و هزار مسجد قرار گرفته است.ارتفاع شهر از سطح دریا 1050 متر است.

اقلیم مشهد

مشهد به دلیل موقعیت جغرافیای که در منطقه مرزی بین شمال و جنوب خراسان دارد.دارای آب و هوای و خوصیات اقلیمی است قسمت مشهد- نیشابور و دارای آب و هوای سرد- خشک است و قسمت دشت مشهد-قوچان نیمه خشک- سرد است.در حالت کلی مشهد در فصل زمستان دارای هوای سرد و خشک ور تابستان دارای هوای گرم و خشک است.وزش باد در مشهد در جهت جنوب شرقی به شمال غربی است.درجه هوا در تابستان +43 و در زمستان -23است.

جمعیت مشهد

مشهد در سال های اخیر از رشد جمعیت بالای برخوردار بوده است.در اولین سرشماری که در سال 1335 صورت گرفت جمعیت این شهر به ۲۴۱٬۹۸۹ نفر رسید.شهر مشهد بعد از شهرهای تهران،تبریز و اصفهان چهارمین شهر پرجمعیت شناخته شده است.در سرشماری سال 1345 سومین شهر پرجمعیت انتخاب شده و تا سال 1395 همین جایگاه را داشته است.جمعیت شهر مشهد در سال 1395 به  ۳٬۰۱۲٬۰۹۰ نفر بوده است.