پارک ملت مشهد

mellat-park2.jpg

mellat-park3.jpg

پارک ملت مشهد یکی از مهم ترین مناطق گردش تفریحی مشهد می باشد  و در غرب شهر مشهد در حاشیه بزرگراه وکیل آباد قرار دارد.این پارک قدیمی ترین بوستان  مشهد در زمینی به مساحت 72 هکتار که در سال 1343 در زمان محمدرضا پهلوی که در آن زمان خارج از شهر بود احداث شده است.این بوستان در  آن زمان توسط دو مهندس انگلیسی طرحی شده بود.پارک ملت 18 مین چرخ و فلک مرتفع جهان می باشد. پارک ملت مشهد دارای امکانات بهداشتی ، مسجد، شهربازی، میادین ورزشی، مجتمع فرهنگی-هنری امام رضا ، کتابخانه و استخر شنا می باشد. بزرگترین چرخ و فلک خاورمیانه در سال 1384 در شهربازی پارک ملت به بهره برداری رسید.این چرخ و فلک طی 2 سال راه اندازی شد.این چرخ و فلک پس از شهرهای لندن و توکیو سومین چرخ و فلک بزرگ جهان است.مسافران تور مشهد می توانند در این مکان خاطرات به یادماندنی را در ذهن خود حک کنند.

mellat-park.jpg

mellat-park1.jpg